Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SKREŚLENIA

UCZESTNIKA Z LISTY  LUB ZAWIESZENIA W PRAWACH UCZESTNIKA

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W NOWEJ  WSI

 

  1. Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatu za zgodą Rady Programowej.
  2. Uczestnika Warsztatu można skreślić z listy uczestników, gdy zachodzą następujące okoliczności:

 

2.1. Przedłożenia przez opiekuna lub uczestnika pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

 

2.2. Wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze okresowym z równoczesnym brakiem odnowienia tego dokumentu przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

2.3. Pogorszenia stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż 3 miesiące uniemożliwiającego udziału w zajęciach prowadzonych w warunkach Warsztatu.

 

2.4. Opuszczenia w ciągu roku kalendarzowego ponad 30 dni przypadających na zajęcia bez usprawiedliwienia.

 

2.5. Zmiany miejsca zamieszkania w innym powiecie lub lokalizacji uniemożliwiającej dojazd na zajęcia organizowany  przez Warsztat.

 

2.6.Całkowitego braku postępu w rozwoju poziomu samodzielności uczestnika, pomimo wykorzystania wszelkich dostępnych w Warsztacie środków oraz metod pracy z osobą niepełnosprawną.

 

2.7. Możliwości podjęcia pracy lub kontynuowania nauki.

 

2.8. Braku współpracy w realizacji indywidualnego programu terapeutycznego, nagminne nie wykonywanie powierzonych zadań i niestosowanie się do poleceń Instruktora i Kierownika.

 

2.9. Rażące nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Warsztatów tj. np. samowolne opuszczanie warsztatów, czy  przychodzenie pod wpływem alkoholu.

 

 

2.10. Spadku sprawności fizycznej spowodowanej osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

2.11. Zastosowanie przez Radę programową postanowień regulaminu organizacyjnego -rozdziału VIII pkt.4 ust. a,b.

 

  1. Jeżeli nastąpiło wygaśniecie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze okresowym i uczestnik jest w trakcie przeprowadzenia procedury pozyskiwania nowego orzeczenia, Rada Programowa dokonuje zawieszenia w prawach uczestnika WTZ do czasu uzyskania nowego dokumentu, uprawniającego do korzystania z tej formy terapii.
  2. Informacje o skreśleniu z listy lub zawieszeniu w prawach uczestnika WTZ wraz z uzasadnieniem zainteresowany otrzymuje w formie pisemnej.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData